menu Menu
00:00
00:00
 1. 2001-01-01 Hawaii
 2. 2001-01-01 pm North Shore Śrī Upadeśāmṛta | Śrī Śikṣāṣṭaka (3)
 3. 2001-01-05 am Maui Essence of Śrīmad Bhāgavatam, Caitanya-caritāmṛta, and all Vedas
 4. 2001-01-05 pm Maui Śrīmad Bhāgavatam | Guru tattva
 5. 2001-01-06 pm Maui Dāmodara līlā
 6. 2001-01-06 pm Maui Value of bhakti
 7. 2001-01-07 Maui Dāmodara līlā
 8. 2001-01-08 am Maui Darśana and learning ślokas
 9. 2001-01-08 Maui
 10. 2001-01-11 Auckland Sanātana dharma
 11. 2001-01-12 pm Auckland Śrīmad Bhāgavatam mahimā | Vyāsa fruit seller
 12. 2001-01-13 Auckland Wonderful Kṛṣṇa | Dāmodara līlā
 13. 2001-01-14 Auckland Home of Kanti's daughter
 14. 2001-01-14 pm Auckland Pure bhakti Dāmodara līlā
 15. 2001-01-15 Auckland darśana
 16. 2001-01-15 pm Auckland Rāma līlā
 17. 2001-01-17 am Sydney darśana
 18. 2001-01-17 pm Sydney Sanātana dharma
 19. 2001-01-19 am Murwillumbah "Vāco vegaṁ…" is bitter
 20. 2001-01-19 pm Murwillumbah Process of bhakti: admission free
 21. 2001-01-20 am Murwillumbah
 22. 2001-01-20 pm Murwillumbah Veṇu Gīta
 23. 2001-01-21 Murwillumbah Home program
 24. 2001-01-21 pm Murwillumbah The wives of the brāhmaṇas
 25. 2001-01-22 23 Murwillumbah Kṛṣṇa vanishes from rāsa dance | Dhruva Mahārāja | Śrī Upadeśāmṛta (6-8)
 26. 2001-01-22 Murwillumbah
 27. 2001-01-24 am Murwillumbah Manaḥ śikṣā (1)
 28. 2001-01-24, 25 Murwillumbah Kṛṣṇa in Mathurā | Killing of Kaṁsa | dīkṣā mantras | Manaḥ śikṣā (2)
 29. 2001-01-25 Murwillumbah Final instructions
 30. 2001-01-26 Brisbane Prahlāda Mahārāja
 31. 2001-01-27 Brisbane Ajāmila
 32. 2001-01-30 pm Perth Who is God?| Who are we?
 33. 2001-01-31 am Perth
 34. 2001-01-31 pm Perth Guru tattva (A)
 35. 2001-01-31 pm Perth Guru tattva (B)
 36. 2001-02-04 pm Bali Ekādaśī mahimā
 37. 2001-02-05 pm Bali Definition of a devotee
 38. 2001-02-06 am Bali Nityānanda Trayodaśī (A)
 39. 2001-02-06 am Bali Nityānanda Trayodaśī (B)
 40. 2001-02-06 Bali Nityānanda Trayodaśī (C)
 41. 2001-02-07 am Bali Brahmā vimohanaḥ līlā
 42. 2001-02-07 Bali Basics (A)
 43. 2001-02-07 Bali Basics (B)
 44. 2001-02-09 am Unknown location Advaita saptāham
 45. 2001-02-11 Singapore Guru tattva | Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja appearance
 46. 2001-02-12 Singapore Guru tattva
 47. 2001-02-18 Kolkata Instructions on doing bhajana | Śrī Upadeśāmṛta | Manaḥ śikṣā
 48. 2001-02-22, 24 Navadvīpa Śiva mahimā | Śiva-rātri
 49. 2001-02-24-25 Navadvīpa Glorification of Navadvīpa dhāma
 50. 2001-03-02-03 Navadvīpa Śrī Navadvīpa dhāma parikramā | śuddha-bhakti
 51. 2001-03-17-18 New Delhi Gradations of bhakti
 52. 2001-03-21-23 Mathurā Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta | Glories of mahat saṅga
 53. 2001-03-23-24 Mathurā Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta | Glories of mahat saṅga
 54. 2001-03-24-25 Mathurā Glories of mahat saṅga | How to come to niṣṭha
 55. 2001-04-16 pm Hawaii How to be a devotee
 56. 2001-04-17 pm Hawaii Guru niṣṭha | Guru Tattva (A)
 57. 2001-04-17 pm Hawaii Guru niṣṭha | Guru Tattva (B)
 58. 2001-04-18 Hawaii We must follow Śrī Upadeśāmṛta
 59. 2001-04-19 Hawaii
 60. 2001-04-20 Vancouver What is Vedic culture? (A)
 61. 2001-04-20 Vancouver What is Vedic culture? (B)
 62. 2001-04-22 Salt Spring Island Guru tattva
 63. 2001-04-22 Salt Spring Island Who is a Guru?
 64. 2001-04-23 Salt Spring Island Sādhya and sādhana
 65. 2001-04-24 Salt Spring Island Sanātana śikṣā
 66. 2001-04-25 Salt Spring Island
 67. 2001-04-25-26 Salt Spring Island General talks and Ferry ride
 68. 2001-04-26 pm Vancouver Dāmodara līlā
 69. 2001-04-28 am Eugene Śrī Upadeśāmṛta
 70. 2001-04-29 pm Eugene Don't speculate
 71. 2001-04-30 am Eugene Rūpa śikṣā
 72. 2001-04-30 pm Eugene Kṛṣṇa of Vṛndāvana
 73. 2001-04-30 pm Eugene Kṛṣṇa sends Uddhava to Vṛndāvana (Very Special)
 74. 2001-05-01 am Eugene Śrī Upadeśāmṛta
 75. 2001-05-01 pm Eugene Uddhava goes to Vṛndāvana
 76. 2001-05-02 Eugene (A)
 77. 2001-05-02 Eugene (B)
 78. 2001-05-03 San Francisco Śrī Śikṣāṣṭaka (1) (A)
 79. 2001-05-03 San Francisco Śrī Śikṣāṣṭaka (1) (B)
 80. 2001-05-04 Badger Śrīpad Mādhava Mahārāja Various types of bhaktas
 81. 2001-05-05 am Badger Why devotees relinquish Kṛṣṇa consciousness
 82. 2001-05-05 am Badger Why we transgress | Help distribute my books
 83. 2001-05-05 pm Badger Holocaust | Śrīla Haridāsa Ṭhākur mahimā
 84. 2001-05-06 am Badger Nṛsiṁha Caturdaśī
 85. 2001-05-06 Badger
 86. 2001-05-06 pm Badger Bhajanas | Class | Play (A)
 87. 2001-05-06 pm Badger Bhajanas | Class | Play (B)
 88. 2001-05-06 pm Badger Nṛsiṁha Caturdaśī
 89. 2001-05-07 Badger Govardhana mahotsava | Personal instructions to his disciples
 90. 2001-05-08 Badger Nanda śikṣā (A)
 91. 2001-05-08 Badger Nanda śikṣā (B)
 92. 2001-05-09 pm Badger Instructions from Śrīla Gurudeva
 93. 2001-05-09 pm Badger Śrī Śikṣāṣṭaka (3) (A)
 94. 2001-05-09 pm Badger Śrī Śikṣāṣṭaka (3) (B)
 95. 2001-05-10 am Badger Home visit
 96. 2001-05-10 pm Badger Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī life and teaching
 97. 2001-05-12 pm Los Angeles Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda
 98. 2001-05-13 pm Los Angeles Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda (A)
 99. 2001-05-13 pm Los Angeles Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda (B)
 100. 2001-05-15 pm Houston Śrīmad Bhāgavatam | Vyāsadeva | Nārada Muni | Śukadeva Gosvāmī
 101. 2001-05-16-17 Houston The nature of pure bhakti
 102. 2001-05-20-21 Houston Vraja līlā
 103. 2001-05-23 Alachua Sādhana
 104. 2001-05-23 am Alachua Śrī Śikṣāṣṭaka
 105. 2001-05-23 pm Alachua Sādhya
 106. 2001-05-24 Alachua Bhāva and rati
 107. 2001-05-24 am Alachua Śuddha-bhakti
 108. 2001-05-24 pm Alachua Haridāsa Ṭhākur
 109. 2001-05-25 Alachua
 110. 2001-05-25 Alachua Nāma tattva and Haridāsa Ṭhākur
 111. 2001-05-25 am Alachua Chanting will give you everything
 112. 2001-05-25 pm Alachua Śrīla Haridāsa Ṭhākur mahimā (A)
 113. 2001-05-25 pm Alachua Śrīla Haridāsa Ṭhākur mahimā (B)
 114. 2001-05-26 Alachua Rūpa śikṣā (A with 10 extra minutes)
 115. 2001-05-26 Alachua Rūpa śikṣā (A)
 116. 2001-05-26 am Alachua Śrī Śikṣāṣṭaka (1-6)
 117. 2001-05-26 am Alachua Śrī Śikṣāṣṭaka (4-6)
 118. 2001-05-27 Alachua bhajanas
 119. 2001-05-27 Alachua Rūpa śikṣā
 120. 2001-05-27 Alachua Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura
 121. 2001-05-27 am Alachua
 122. 2001-05-27 pm Alachua Śrīla Rūpa Gosvāmī śikṣā
 123. 2001-05-28 Alachua Praṇāma mantra of Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja (A)
 124. 2001-05-28 Alachua Praṇāma mantra of Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja (B)
 125. 2001-05-28 am Alachua Behavior of vaiṣṇavas
 126. 2001-05-30 pm Washington DC Guru tattva Śrīmad Bhāgavatam
 127. 2001-05-31 Washington DC Śrīmad Bhāgavatam
 128. 2001-06-01 pm Washington DC 10th Canto Kṛṣṇa's birth tattva
 129. 2001-06-02 Washington DC Kṛṣṇa līlā 10th Canto
 130. 2001-06-02 Washington DC Vātsalya bhāva
 131. 2001-06-03 pm Washington DC Kṛṣṇa līlā
 132. 2001-06-06 Holland Śikṣā | Guru tattva
 133. 2001-06-08 am Holland Sanātana śikṣā
 134. 2001-06-08 pm Holland Śrīla Sanātana and Rūpa śikṣā
 135. 2001-06-09 pm Holland Śrīla Rūpa Gosvāmī śikṣā | Bhakti creeper
 136. 2001-06-10 am Holland Reading books | Translation by other bābājīs is perilous
 137. 2001-06-10 pm Holland Śrīla Rūpa Gosvāmī śikṣā | śuddha-bhakti
 138. 2001-06-12 Italy Arrival address
 139. 2001-06-13 am Italy
 140. 2001-06-13 pm Italy Śrī Sanātana śikṣā | Guru tattva
 141. 2001-06-14 am Italy Guru tattva
 142. 2001-06-14 pm Italy Śrī Sanātana śikṣā (A)
 143. 2001-06-14 pm Italy Śrī Sanātana śikṣā (B)
 144. 2001-06-15 am Italy Chota Haridāsa
 145. 2001-06-15 pm Italy Śrī Sanātana śikṣā (A)
 146. 2001-06-15 pm Italy Śrī Sanātana śikṣā (B)
 147. 2001-06-16 pm Italy Śrī Sanātana śikṣā
 148. 2001-06-17 Italy Everyone is independent
 149. 2001-06-17 Italy Śrī Sanātana śikṣā
 150. 2001-06-21 Birmingham Śrīla Saccidānanda Bhaktivinoda Ṭhākura disappearance
 151. 2001-06-22 am Birmingham Ratha Yatra | Arrival address
 152. 2001-06-23 pm Birmingham Ratha Yatra
 153. 2001-06-24 Birmingham Ratha Yatra
 154. 2001-06-24 pm Birmingham Ratha Yatra (A)
 155. 2001-06-24 pm Birmingham Ratha Yatra (B)
 156. 2001-06-25 pm Birmingham Ratha Yatra
 157. 2001-06-26 pm Birmingham Ratha Yatra
 158. 2001-06-27 Birmingham darśana
 159. 2001-06-27 pm Birmingham Ratha Yatra
 160. 2001-06-29 London Conway Hall Sādhana bhakti
 161. 2001-07-02 pm Mathurā Ratha Yatra festival
 162. 2001-07-04 pm Mathurā Guru tattva
 163. 2001-07-17 pm Moscow Arrival address
 164. 2001-07-18 pm Moscow What is pure bhakti?
 165. 2001-07-19 am Moscow How To Glorify Śrī Caitanya Mahāprabhu and His devotees
 166. 2001-07-19 pm Moscow Anartha-nivṛtti (A)
 167. 2001-07-19 pm Moscow Anartha-nivṛtti (B)
 168. 2001-07-20 Moscow Stages of bhakti
 169. 2001-07-20 pm Moscow Śrīdhar Mahārāja mahimā | Process of pure bhakti
 170. 2001-07-21 Moscow Ruci
 171. 2001-07-22 Moscow Rati sādhana bhakti
 172. 2001-07-23 am Moscow Bhīṣma (A)
 173. 2001-07-23 am Moscow Bhīṣma (B)
 174. 2001-07-23 pm Moscow Bhakti up to Śrī Rādhikā
 175. 2001-07-24 Moscow Pure Bhakti
 176. 2001-07-29 pm Mathurā Rāsamayi bhakti
 177. 2001-07-31 pm Vṛndāvana Jhūlana-yatra
 178. 2001-08-01 Vṛndāvana Rādhā-Dāmodara | Rūpa Gosvāmī tirobhāva
 179. 2001-09-13 India Puri?
 180. 2001-10-14 pm Jagannātha Purī Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda
 181. 2001-10-15 am Jagannātha Purī Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda
 182. 2001-11-03 Vaṁśīvaṭa | Bhāṇḍīravana
 183. 2001-11-08 am India Dāmodarāṣṭakam (2) (A)
 184. 2001-11-08 am India Dāmodarāṣṭakam (2) (B)
 185. 2001-11-08 pm India Various moods of Kṛṣṇa (Translation by Rāmacandra prabhu)
 186. 2001-11-1-2 Vṛndāvana (Five classes)
 187. 2001-11-21 Varṣāṇā
 188. 2001-11-22 pm San Diego Sādhya
 189. 2001-11-29 pm Vṛndāvana
 190. 2001-11-30 am Vṛndāvana
 191. 2001-12-04 New Delhi Vilāpa-kusumāñjali (45)
 192. 2001-12-06 pm Mathurā Tour information and Farewells
 193. 2001-12-08 pm New Delhi
 194. 2001-12-12 am Germany
 195. 2001-12-12 pm Germany Jaiva-Dharma
 196. 2001-12-13 pm Germany Jaiva-Dharma
 197. 2001-12-15 Germany Śrīla Gurudeva doing japa-mala
 198. 2001-12-15 pm Germany Jaiva-Dharma
 199. 2001-12-16 pm Germany Jaiva-Dharma
 200. 2001-12-18 am San Diego Arrival address
 201. 2001-12-18 pm San Diego Aropa-siddha bhakti
 202. 2001-12-18 San Diego Arrival address
 203. 2001-12-19 San Diego Bhajana-Rahasya
 204. 2001-12-20 pm San Diego Sādhya
 205. 2001-12-21 pm San Diego Sudhāmā Vipra
 206. 2001-12-22 San Diego Why should I travel?
 207. 2001-12-23 pm San Diego

Your web browser does not support HTML5 audio. Please update to a newer web browser.

We are open to any feedback or conribution regarding the above audio files (for example the title, time, or location might be inaccurate; you may know the names of those present). Information provided will be compiled for future reference.

Please submit information or comments regarding audio files using the form below.

Thank you! Your submission was successfully sent :-)×
Opps! Some went wrong... Your submission did not go through :-(×