menu Menu
00:00
00:00
 1. 2003-01-12 pm Hilo ŚrāddhaGenre: Hari-Kathā
 2. 2003-01-13 pm Hilo Vipralambha dīkṣāGenre: Hari-Kathā
 3. 2003-01-14 pm Hilo Ruci | ĀsaktiGenre: Hari-Kathā
 4. 2003-01-15 pm Hilo Āsakti | RatiGenre: Hari-Kathā
 5. 2003-01-16 pm Hilo Stages of bhaktiGenre: Hari-Kathā
 6. 2003-01-26 pm Hawaii, North Shore Love is GodGenre: Hari-Kathā
 7. 2003-01-29 pm San Francisco Vyāsa pūjāGenre: Hari-Kathā
 8. 2003-02-01 am Alachua Vyāsa pūjāGenre: Hari-Kathā
 9. 2003-02-01 pm Alachua Vyāsa pūjāGenre: Hari-Kathā
 10. 2003-02-02 pm Alachua ŚrāddhaGenre: Hari-Kathā
 11. 2003-02-03 pm Alachua Niṣṭha | RuciGenre: Hari-Kathā
 12. 2003-02-04 pm Alachua Bhāva bhaktiGenre: Hari-Kathā
 13. 2003-02-05 pm Alachua Jñānī-bhakti | Śuddha-bhaktiGenre: Hari-Kathā
 14. 2003-02-06 pm Orlando Vasanta-pañcamī | Śrīla Raghunātha Dāsa GosvāmīGenre: Hari-Kathā
 15. 2003-02-07 pm Coral Springs Premī-bhaktaGenre: Hari-Kathā
 16. 2003-02-08 pm Coral Springs Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 17. 2003-02-09 pm Coral Springs Brahmāra GītāGenre: Hari-Kathā
 18. 2003-02-12 am Brasil Arrival addressGenre: Hari-Kathā
 19. 2003-02-12 pm Brasil Guru tattvaGenre: Hari-Kathā
 20. 2003-02-13 pm Brasil Kṛṣṇa tattvaGenre: Hari-Kathā
 21. 2003-02-14 pm Brasil Nityānanda TrayodaśīGenre: Hari-Kathā
 22. 2003-02-15 pm Brasil Śrī UpadeśāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 23. 2003-02-16 pm Brasil Kṛṣṇa tattvaGenre: Hari-Kathā
 24. 2003-02-19 am Olpe Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja vyāsa pūjāGenre: Hari-Kathā
 25. 2003-02-19 pm Olpe Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja appearanceGenre: Hari-Kathā
 26. 2003-02-20 pm Olpe Aim and object of our livesGenre: Hari-Kathā
 27. 2003-02-20 pm Olpe Śrīla Gurudeva life historyGenre: Hari-Kathā
 28. 2003-02-21 am Olpe Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vyāsa pūjāGenre: Hari-Kathā
 29. 2003-02-21 pm Olpe Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura appearance | Gour Govinda Svāmī disappearanceGenre: Hari-Kathā
 30. 2003-02-22 pm Olpe Definition of pure bhaktiGenre: Hari-Kathā
 31. 2003-02-23 pm Olpe Kṛṣṇa and ArjunaGenre: Hari-Kathā
 32. 2003-02-24 pm Olpe Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 33. 2003-03-11 am Navadvīpa Samādhi Śrīla Bhaktivedānta Trivikrama Gosvāmī MahārājaGenre: Hari-Kathā
 34. 2003-03-11 pm Navadvīpa Navadvīpa mahimāGenre: Hari-Kathā
 35. 2003-03-12 pm Navadvīpa Śrī Navadvīpa-dhāma-māhātmyaGenre: Hari-Kathā
 36. 2003-03-14 pm Navadvīpa Bhakti mahimāGenre: Hari-Kathā
 37. 2003-03-15 pm Navadvīpa Vṛndāvana dāsa ṭhākuraGenre: Hari-Kathā
 38. 2003-03-16 pm Navadvīpa Gaura tattvaGenre: Hari-Kathā
 39. 2003-03-18 pm Navadvīpa Śrī Gaura pūrṇimā kīrtanaGenre: Hari-Kathā
 40. 2003-03-27 pm Mumbai (Rotary Club) Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 41. 2003-03-28 pm Mumbai Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 42. 2003-03-29 pm Mumbai Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 43. 2003-03-30 pm Mumbai Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 44. 2003-04-02 pm New Delhi Pleasing KṛṣṇaGenre: Hari-Kathā
 45. 2003-04-04 pm Mathurā Rāma līlāGenre: Hari-Kathā
 46. 2003-04-05 pm Mathurā Rāma līlāGenre: Hari-Kathā
 47. 2003-04-06 pm Mathurā Rāma līlāGenre: Hari-Kathā
 48. 2003-04-11 am Bangkok Śrī Rāma-navamīGenre: Hari-Kathā
 49. 2003-04-20 pm Hawaii, North Shore | Why have I come?Genre: Hari-Kathā
 50. 2003-05-04 pm Tucson Public programGenre: Hari-Kathā
 51. 2003-05-10 am Los Angeles Arrival addressGenre: Hari-Kathā
 52. 2003-05-10 pm Los Angeles ŚrāddhaGenre: Hari-Kathā
 53. 2003-05-11 pm Los Angeles Svarūpa siddhi bhaktiGenre: Hari-Kathā
 54. 2003-05-12 pm Los Angeles Bhajana kriyāGenre: Hari-Kathā
 55. 2003-05-12 pm Los Angeles Gurupāda āśrayaGenre: Hari-Kathā
 56. 2003-05-13 am Badger Arrival addressGenre: Hari-Kathā
 57. 2003-05-14 am Badger Nṛsiṁha-CaturdaśīGenre: Hari-Kathā
 58. 2003-05-14 pm Badger Nṛsiṁha-CaturdaśīGenre: Hari-Kathā
 59. 2003-05-15 pm Badger Niṣṭha | Anartha-nivṛttiGenre: Hari-Kathā
 60. 2003-05-16 am Badger Prāṇa Kiśora's homeGenre: Hari-Kathā
 61. 2003-05-16 pm Badger RuciGenre: Hari-Kathā
 62. 2003-05-17 pm Badger ĀsaktiGenre: Hari-Kathā
 63. 2003-05-18 pm Badger Bhāva mayiGenre: Hari-Kathā
 64. 2003-05-19 am Badger Badger schoolGenre: Hari-Kathā
 65. 2003-05-19 pm Badger jñāna-bhaktiGenre: Hari-Kathā
 66. 2003-05-19 pm Badger Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 67. 2003-05-20 pm Badger śuddha-bhaktiGenre: Hari-Kathā
 68. 2003-05-23 am San Francisco Arrival addressGenre: Hari-Kathā
 69. 2003-05-23 pm San Francisco prema-bhaktiGenre: Hari-Kathā
 70. 2003-05-24 pm San Francisco PāṇḍavasGenre: Hari-Kathā
 71. 2003-05-25 pm San Francisco Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 72. 2003-05-27 HoustonGenre: Hari-Kathā
 73. 2003-05-27 pm Houston Definition of pure bhaktiGenre: Hari-Kathā
 74. 2003-05-28 Houston (A)Genre: Hari-Kathā
 75. 2003-05-28 Houston (B)Genre: Hari-Kathā
 76. 2003-05-28 Houston (C)Genre: Hari-Kathā
 77. 2003-05-29 pm Houston Vraja līlāGenre: Hari-Kathā
 78. 2003-05-30 Houston (A)Genre: Hari-Kathā
 79. 2003-05-30 Houston (B)Genre: Hari-Kathā
 80. 2003-05-30 Houston (C)Genre: Hari-Kathā
 81. 2003-05-30 Houston (D)Genre: Hari-Kathā
 82. 2003-05-30 Houston (E)Genre: Hari-Kathā
 83. 2003-06-01 Houston (A)Genre: Hari-Kathā
 84. 2003-06-01 Houston (B)Genre: Hari-Kathā
 85. 2003-06-08 pm Holland Meaning of dīkṣāGenre: Hari-Kathā
 86. 2003-06-09 pm Holland Pure bhaktiGenre: Hari-Kathā
 87. 2003-06-10 pm Holland Sādhu saṅgaGenre: Hari-Kathā
 88. 2003-06-11 pm Holland Śrīla Raghunātha Dāsa GosvāmīGenre: Hari-Kathā
 89. 2003-06-14 pm England InterfaithGenre: Hari-Kathā
 90. 2003-06-15 pm England Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 91. 2003-06-16 pm England Śrī UpadeśāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 92. 2003-06-17 pm England Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 93. 2003-06-18 pm England Bhajana-Rahasya (4)Genre: Hari-Kathā
 94. 2003-06-19 pm England Bhajana-Rahasya (5)Genre: Hari-Kathā
 95. 2003-06-21 pm Spain Guru tattvaGenre: Hari-Kathā
 96. 2003-06-22 pm Spain Prahlāda Mahārāja mahimāGenre: Hari-Kathā
 97. 2003-06-23 pm Spain Nāma mahimāGenre: Hari-Kathā
 98. 2003-06-24 pm Spain AjāmilaGenre: Hari-Kathā
 99. 2003-06-25 pm Spain Bharata Mahārāja | Ambarīṣa Mahārāja | Gopīs' premaGenre: Hari-Kathā
 100. 2003-07-04 pm Berlin Origin of Lord JagannāthaGenre: Hari-Kathā
 101. 2003-07-05 pm Berlin Ratha YatraGenre: Hari-Kathā
 102. 2003-07-06 pm Berlin Gopī Gītā | KurukṣetraGenre: Hari-Kathā
 103. 2003-07-11 pm Mathurā Vyāsa pūjāGenre: Hari-Kathā
 104. 2003-07-12 pm Mathurā Śrīmad Bhāgavatam mahimāGenre: Hari-Kathā
 105. 2003-07-13 pm Mathurā Sanātana Gosvāmī disappearanceGenre: Hari-Kathā
 106. 2003-07-14 pm Mathurā Śrīmad Bhāgavatam mahimāGenre: Hari-Kathā
 107. 2003-07-17 pm Pune Public programGenre: Hari-Kathā
 108. 2003-07-18 pm Pune Gradations of bhaktiGenre: Hari-Kathā
 109. 2003-07-19 pm Mumbai Dhruva Mahārāja and Uddhava MahārājaGenre: Hari-Kathā
 110. 2003-07-20 pm Mumbai Uddhava caritraGenre: Hari-Kathā
 111. 2003-07-21 pm Mumbai Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 112. 2003-08-09 am Vṛndāvana Śrīla Rūpa Gosvāmī tirobhāva (A)Genre: Hari-Kathā
 113. 2003-08-09 am Vṛndāvana Śrīla Rūpa Gosvāmī tirobhāva (B)Genre: Hari-Kathā
 114. 2003-08-10 pm Vṛndāvana Śrīla Rūpa Gosvāmī mahimāGenre: Hari-Kathā
 115. 2003-08-11 pm Vṛndāvana Śrīla Rūpa Gosvāmī mahimāGenre: Hari-Kathā
 116. 2003-08-12 am Vṛndāvana Śrī Baladeva pūrṇimāGenre: Hari-Kathā
 117. 2003-08-12 pm Vṛndāvana Śrī Baladeva appearanceGenre: Hari-Kathā
 118. 2003-08-14 pm Mathurā Nārada Muni and UddhavaGenre: Hari-Kathā
 119. 2003-08-15 pm Mathurā Nārada Muni DvārakāGenre: Hari-Kathā
 120. 2003-08-16 pm Mathurā Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta DvārakāGenre: Hari-Kathā
 121. 2003-08-17 pm Mathurā Kṛṣṇa tattvaGenre: Hari-Kathā
 122. 2003-08-18 pm Mathurā Kṛṣṇa tattvaGenre: Hari-Kathā
 123. 2003-08-20 am Mathurā Śrī JanmāṣṭamīGenre: Hari-Kathā
 124. 2003-08-21 am Mathurā Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja appearanceGenre: Hari-Kathā
 125. 2003-08-21 pm Mathurā Śrī NandotsavaGenre: Hari-Kathā
 126. 2003-08-22 am Mathurā Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja appearanceGenre: Hari-Kathā
 127. 2003-08-27 pm Vṛndāvana Rukmiṇī and SatyabhāmāGenre: Hari-Kathā
 128. 2003-08-28 pm New Delhi Mañjarī bhāvaGenre: Hari-Kathā
 129. 2003-08-29 pm Vṛndāvana Uddhava sandeśaGenre: Hari-Kathā
 130. 2003-08-30 pm VṛndāvanaGenre: Hari-Kathā
 131. 2003-09-02 pm Mathurā Rādhā tattvaGenre: Hari-Kathā
 132. 2003-09-03 pm Mathurā Rādhā tattvaGenre: Hari-Kathā
 133. 2003-09-04 am Mathurā RādhāṣṭamīGenre: Hari-Kathā
 134. 2003-09-05 pm Mathurā Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta | DvārakāGenre: Hari-Kathā
 135. 2003-09-06 pm Mathurā Vṛndāvana mahimāGenre: Hari-Kathā
 136. 2003-09-07 pm Mathurā Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 137. 2003-09-10 am Janmu Press conferenceGenre: Hari-Kathā
 138. 2003-09-10 pm Janmu Public lectureGenre: Hari-Kathā
 139. 2003-09-11 pm Janmu Gradations of bhaktiGenre: Hari-Kathā
 140. 2003-09-12 pm Janmu Arjuna | UddhavaGenre: Hari-Kathā
 141. 2003-09-13 pm Janmu Brahmāra GītāGenre: Hari-Kathā
 142. 2003-09-14 pm Janmu Lobha or regular bhakti?Genre: Hari-Kathā
 143. 2003-09-19 am Jaipur sambandha jñānaGenre: Hari-Kathā
 144. 2003-09-19 pm JaipurGenre: Hari-Kathā
 145. 2003-09-19 pm Jaipur HanumānGenre: Hari-Kathā
 146. 2003-09-20 am Jaipur Guru tattvaGenre: Hari-Kathā
 147. 2003-09-20 pm Jaipur Nārada Muni as agent of RāmāyaṇaGenre: Hari-Kathā
 148. 2003-09-21 am Jaipur What is real happiness?Genre: Hari-Kathā
 149. 2003-09-21 pm Jaipur Rāma līlāGenre: Hari-Kathā
 150. 2003-09-22 pm Jaipur Śrī Rāma bannedGenre: Hari-Kathā
 151. 2003-09-23 pm Jaipur Sītā returns to Mother EarthGenre: Hari-Kathā
 152. 2003-09-28 pm Mathurā House programGenre: Hari-Kathā
 153. 2003-09-29 am Vṛndāvana Śrīla Bhakti Promode Purī Gosvāmī Mahārāja appearanceGenre: Hari-Kathā
 154. 2003-09-29 pm Mathurā Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 155. 2003-10-01 pm Mathurā Kṛṣṇa in kṣatriya bhāvaGenre: Hari-Kathā
 156. 2003-10-02 pm Mathurā Kṛṣṇa meets DvārakāvāsīsGenre: Hari-Kathā
 157. 2003-10-03 pm Mathurā Devakī glorifies Nanda baba and Yaśodā maiyīGenre: Hari-Kathā
 158. 2003-10-04 pm Mathurā Rukmiṇī glorifies gopīsGenre: Hari-Kathā
 159. 2003-10-05 Mathurā Morning kīrtanasGenre: Hari-Kathā
 160. 2003-10-05 pm Mathurā RukmiṇīGenre: Hari-Kathā
 161. 2003-10-06 pm MathurāGenre: Hari-Kathā
 162. 2003-10-08 pm Mathurā Kṛṣṇa glorifies gopīsGenre: Hari-Kathā
 163. 2003-10-09 pm Mathurā Love of the VrajavāsīsGenre: Hari-Kathā
 164. 2003-10-09 pm Mathurā Rāsaa līlāGenre: Hari-Kathā
 165. 2003-10-10 am Mathurā Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja disappearanceGenre: Hari-Kathā
 166. 2003-10-10 pm Mathurā Puṣpāñjali of Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja (A)Genre: Hari-Kathā
 167. 2003-10-10 pm Mathurā Puṣpāñjali of Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja (B)Genre: Hari-Kathā
 168. 2003-10-11 am Vṛndāvana DāmodarāṣṭakamGenre: Hari-Kathā
 169. 2003-10-11 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 170. 2003-10-12 am Vṛndāvana DāmodarāṣṭakamGenre: Hari-Kathā
 171. 2003-10-12 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 172. 2003-10-13 am MadhuvanaGenre: Hari-Kathā
 173. 2003-10-13 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 174. 2003-10-14 am Bhāṇḍīravana (A)Genre: Hari-Kathā
 175. 2003-10-14 am Bhāṇḍīravana (B)Genre: Hari-Kathā
 176. 2003-10-14 am Maansarovar2 HindiengGenre: Hari-Kathā
 177. 2003-10-14 am Māna-sarovara (A)Genre: Hari-Kathā
 178. 2003-10-14 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 179. 2003-10-16 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta (A)Genre: Hari-Kathā
 180. 2003-10-16 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta (B)Genre: Hari-Kathā
 181. 2003-10-17 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 182. 2003-10-18 am Vṛndāvana DāmodarāṣṭakamGenre: Hari-Kathā
 183. 2003-10-18 pm Govardhana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 184. 2003-10-19 am Govardhana DāmodarāṣṭakamGenre: Hari-Kathā
 185. 2003-10-19 am Govardhana Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Gosvāmī Mahārāja appearanceGenre: Hari-Kathā
 186. 2003-10-19 pm Govardhana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 187. 2003-10-20 am Govardhana DāmodarāṣṭakamGenre: Hari-Kathā
 188. 2003-10-20 am Govardhana Govardhana parikramāGenre: Hari-Kathā
 189. 2003-10-20 pm Govardhana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 190. 2003-10-21 am Govardhana DāmodarāṣṭakamGenre: Hari-Kathā
 191. 2003-10-21 pm Govardhana Śrī Bṛhad-BhāgavatāmṛtaGenre: Hari-Kathā
 192. 2003-10-22 am Govardhana Ghāṭa Holi parikramāGenre: Hari-Kathā
 193. 2003-10-22 am Govardhana Home parikramāGenre: Hari-Kathā
 194. 2003-10-24 am Govardhana Dāmodarāṣṭakam (A)Genre: Hari-Kathā
 195. 2003-10-24 am Govardhana Dāmodarāṣṭakam (B)Genre: Hari-Kathā
 196. 2003-10-25 am Govardhana Govardhana mahimāGenre: Hari-Kathā
 197. 2003-10-25 pm Govardhana Govardhana mahimāGenre: Hari-Kathā
 198. 2003-10-26 am Govardhana Govardhana mahimāGenre: Hari-Kathā
 199. 2003-10-26 pm Govardhana Govardhana mahimāGenre: Hari-Kathā
 200. 2003-10-27 pm Govardhana Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 201. 2003-10-30 pm Govardhana Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja disappearanceGenre: Hari-Kathā
 202. 2003-11-01 am Sanket Sankheta mahimāGenre: Hari-Kathā
 203. 2003-11-01 Nanda bhavana mahimāGenre: Hari-Kathā
 204. 2003-11-01 pm Varṣāṇā Rādhā tattvaGenre: Hari-Kathā
 205. 2003-11-02 am Varṣāṇā (A)Genre: Hari-Kathā
 206. 2003-11-02 am Varṣāṇā (B)Genre: Hari-Kathā
 207. 2003-11-02 am Varṣāṇā Śrījī mandirGenre: Hari-Kathā
 208. 2003-11-04 am Vṛndāvana (Ānanda dhāma) Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 209. 2003-11-04 pm Vṛndāvana Rādhā tattvaGenre: Hari-Kathā
 210. 2003-11-05 am Vṛndāvana Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 211. 2003-11-06 am Vṛndāvana Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 212. 2003-11-06 pm Vṛndāvana Public speechGenre: Hari-Kathā
 213. 2003-11-07 am Vṛndāvana Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 214. 2003-11-07 pm Vṛndāvana Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛta drama playGenre: Hari-Kathā
 215. 2003-11-07 pm Vṛndāvana Śrī Caitanya mandirGenre: Hari-Kathā
 216. 2003-11-08 am Vṛndāvana Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 217. 2003-11-08 pm Vṛndāvana Final day of KārtikkaGenre: Hari-Kathā
 218. 2003-11-08 pm Vṛndāvana Prahlāda Mahārāja drama playGenre: Hari-Kathā
 219. 2003-11-10 pm Mathurā Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 220. 2003-11-11 pm Mathurā Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 221. 2003-11-12 pm Mathurā Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 222. 2003-11-13 pm Mathurā Bhajana-RahasyaGenre: Hari-Kathā
 223. 2003-11-16 am New Delhi (Janakpuri) Diety installation discourseGenre: Hari-Kathā
 224. 2003-11-16 pm New Delhi (Janakpuri) Public lectureGenre: Hari-Kathā
 225. 2003-11-21 pm Hong Kong House programGenre: Hari-Kathā
 226. 2003-11-22 pm Hong Kong Public lectureGenre: Hari-Kathā
 227. 2003-12-11 pm CebuGenre: Hari-Kathā
 228. 2003-12-13 pm CebuGenre: Hari-Kathā

Your web browser does not support HTML5 audio. Please update to a newer web browser.

We are open to any feedback or conribution regarding the above audio files (for example the title, time, or location might be inaccurate; you may know the names of those present). Information provided will be compiled for future reference.

Please submit information or comments regarding audio files using the form below.

Thank you! Your submission was successfully sent :-)×
Opps! Some went wrong... Your submission did not go through :-(×